Val till kommunfullmäktige i Gävle - Ålder och kön - Andersberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Andersberg N 1304 16,0% 32,7% 25,3% 25,9% 5,2% 47,1% 52,9% 5,6%  
Summa 1304 16,0% 32,7% 25,3% 25,9% 5,2% 47,1% 52,9% 5,6%

http://www.val.se