Val till kommunfullmäktige i Sandviken - Ålder och kön - Sandviken Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandviken Centrum 2346 24,7% 19,3% 18,4% 37,6% 5,2% 48,4% 51,6% 4,3%  
Summa 2346 24,7% 19,3% 18,4% 37,6% 5,2% 48,4% 51,6% 4,3%

http://www.val.se