Val till kommunfullmäktige i Sandviken - Ålder och kön - Björksätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björksätra 1961 19,1% 32,8% 18,4% 29,7% 5,4% 47,5% 52,5% 12,5%  
Summa 1961 19,1% 32,8% 18,4% 29,7% 5,4% 47,5% 52,5% 12,5%

http://www.val.se