Val till kommunfullmäktige i Sandviken - Ålder och kön - Årsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årsunda 1821 13,3% 28,2% 27,7% 30,9% 4,8% 52,9% 47,1% 1,1%  
Summa 1821 13,3% 28,2% 27,7% 30,9% 4,8% 52,9% 47,1% 1,1%

http://www.val.se