Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Ålder och kön - Ede mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ede mfl 1981 14,6% 25,8% 24,8% 34,8% 5,4% 48,3% 51,7% 2,1%  
Summa 1981 14,6% 25,8% 24,8% 34,8% 5,4% 48,3% 51,7% 2,1%

http://www.val.se