Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Ålder och kön - Svågadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svågadalen 406 10,3% 18,2% 33,5% 37,9% 3,4% 52,2% 47,8% 3,2%  
Summa 406 10,3% 18,2% 33,5% 37,9% 3,4% 52,2% 47,8% 3,2%

http://www.val.se