Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Ålder och kön - Näsviken mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näsviken mfl 1216 13,9% 32,6% 25,2% 28,2% 5,0% 50,8% 49,2% 2,1%  
Summa 1216 13,9% 32,6% 25,2% 28,2% 5,0% 50,8% 49,2% 2,1%

http://www.val.se