Val till kommunfullmäktige i Timrå - Ålder och kön - Timrå-Bergeforsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Bergeforsen 1479 13,6% 36,9% 26,6% 22,9% 6,4% 51,3% 48,7% 1,9%  
Summa 1479 13,6% 36,9% 26,6% 22,9% 6,4% 51,3% 48,7% 1,9%

http://www.val.se