Val till kommunfullmäktige i Timrå - Ålder och kön - Timrå-Vivsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Vivsta 1977 19,4% 24,6% 21,0% 35,0% 6,5% 47,8% 52,2% 5,6%  
Summa 1977 19,4% 24,6% 21,0% 35,0% 6,5% 47,8% 52,2% 5,6%

http://www.val.se