Val till kommunfullmäktige i Timrå - Ålder och kön - Timrå-Timrådalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Timrådalen 1836 16,7% 37,4% 23,5% 22,4% 6,4% 52,3% 47,7% 1,5%  
Summa 1836 16,7% 37,4% 23,5% 22,4% 6,4% 52,3% 47,7% 1,5%

http://www.val.se