Val till kommunfullmäktige i Timrå - Ålder och kön - Timrå-Tynderö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Timrå-Tynderö 619 12,6% 26,3% 27,6% 33,4% 5,3% 52,5% 47,5% 1,8%  
Summa 619 12,6% 26,3% 27,6% 33,4% 5,3% 52,5% 47,5% 1,8%

http://www.val.se