Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Nacksta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nacksta V 1721 25,6% 19,2% 17,1% 38,1% 4,9% 50,3% 49,7% 14,1%  
Summa 1721 25,6% 19,2% 17,1% 38,1% 4,9% 50,3% 49,7% 14,1%

http://www.val.se