Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Östermalm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm Ö 1490 25,3% 36,2% 21,1% 17,4% 7,5% 49,4% 50,6% 1,7%  
Summa 1490 25,3% 36,2% 21,1% 17,4% 7,5% 49,4% 50,6% 1,7%

http://www.val.se