Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skön-Fillan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Fillan 1732 21,1% 35,5% 20,6% 22,9% 6,0% 48,2% 51,8% 4,8%  
Summa 1732 21,1% 35,5% 20,6% 22,9% 6,0% 48,2% 51,8% 4,8%

http://www.val.se