Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Skön-Finsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Finsta 1443 21,6% 31,5% 21,2% 25,6% 5,5% 51,6% 48,4% 8,0%  
Summa 1443 21,6% 31,5% 21,2% 25,6% 5,5% 51,6% 48,4% 8,0%

http://www.val.se