Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Alnö-Vi N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Vi N 1765 16,8% 34,6% 18,8% 29,9% 5,2% 47,4% 52,6% 3,5%  
Summa 1765 16,8% 34,6% 18,8% 29,9% 5,2% 47,4% 52,6% 3,5%

http://www.val.se