Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Selånger övre Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Selånger övre Ö 1620 13,2% 32,7% 24,3% 29,9% 6,4% 49,0% 51,0% 3,1%  
Summa 1620 13,2% 32,7% 24,3% 29,9% 6,4% 49,0% 51,0% 3,1%

http://www.val.se