Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Stöde N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stöde N 1110 13,4% 27,1% 25,9% 33,6% 4,9% 51,5% 48,5% 1,7%  
Summa 1110 13,4% 27,1% 25,9% 33,6% 4,9% 51,5% 48,5% 1,7%

http://www.val.se