Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Tuna mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna mellersta 1572 13,6% 36,1% 24,9% 25,4% 6,4% 51,5% 48,5% 1,3%  
Summa 1572 13,6% 36,1% 24,9% 25,4% 6,4% 51,5% 48,5% 1,3%

http://www.val.se