Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Tuna Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna Ö 904 13,6% 40,2% 28,2% 18,0% 5,3% 51,7% 48,3% 1,4%  
Summa 904 13,6% 40,2% 28,2% 18,0% 5,3% 51,7% 48,3% 1,4%

http://www.val.se