Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Attmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Attmar 1413 14,2% 32,6% 28,8% 24,5% 6,4% 54,1% 45,9% 1,6%  
Summa 1413 14,2% 32,6% 28,8% 24,5% 6,4% 54,1% 45,9% 1,6%

http://www.val.se