Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Indal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Indal 1402 15,2% 29,5% 26,4% 29,0% 5,1% 53,4% 46,6% 0,8%  
Summa 1402 15,2% 29,5% 26,4% 29,0% 5,1% 53,4% 46,6% 0,8%

http://www.val.se