Val till kommunfullmäktige i Sundsvall - Ålder och kön - Liden-Holm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Liden-Holm 1008 11,4% 23,1% 28,6% 36,9% 4,9% 52,7% 47,3% 2,2%  
Summa 1008 11,4% 23,1% 28,6% 36,9% 4,9% 52,7% 47,3% 2,2%

http://www.val.se