Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra 1245 20,4% 25,9% 27,0% 26,7% 4,3% 49,4% 50,6% 7,3%  
Summa 1245 20,4% 25,9% 27,0% 26,7% 4,3% 49,4% 50,6% 7,3%

http://www.val.se