Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Övre 1098 31,3% 21,7% 18,4% 28,6% 6,6% 44,6% 55,4% 2,0%  
Summa 1098 31,3% 21,7% 18,4% 28,6% 6,6% 44,6% 55,4% 2,0%

http://www.val.se