Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Åsdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsdalen 1243 21,4% 18,3% 17,9% 42,4% 3,9% 45,5% 54,5% 1,5%  
Summa 1243 21,4% 18,3% 17,9% 42,4% 3,9% 45,5% 54,5% 1,5%

http://www.val.se