Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Skyttis

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skyttis 1387 19,5% 23,4% 23,4% 33,7% 4,8% 45,1% 54,9% 4,2%  
Summa 1387 19,5% 23,4% 23,4% 33,7% 4,8% 45,1% 54,9% 4,2%

http://www.val.se