Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Arnäsvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arnäsvall 972 16,5% 30,1% 25,9% 27,5% 5,8% 50,8% 49,2% 0,8%  
Summa 972 16,5% 30,1% 25,9% 27,5% 5,8% 50,8% 49,2% 0,8%

http://www.val.se