Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Bredbyn-Sörflärke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredbyn-Sörflärke 1601 13,4% 24,5% 24,5% 37,5% 5,4% 50,2% 49,8% 1,9%  
Summa 1601 13,4% 24,5% 24,5% 37,5% 5,4% 50,2% 49,8% 1,9%

http://www.val.se