Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Norrflärke-Solberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrflärke-Solberg 568 10,4% 22,9% 27,6% 39,1% 3,9% 53,9% 46,1% 1,8%  
Summa 568 10,4% 22,9% 27,6% 39,1% 3,9% 53,9% 46,1% 1,8%

http://www.val.se