Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Skorped

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skorped 476 14,7% 24,4% 25,8% 35,1% 7,1% 52,9% 47,1% 3,6%  
Summa 476 14,7% 24,4% 25,8% 35,1% 7,1% 52,9% 47,1% 3,6%

http://www.val.se