Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Domsjö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domsjö Västra 1329 15,5% 33,6% 29,0% 21,8% 5,7% 50,4% 49,6% 1,3%  
Summa 1329 15,5% 33,6% 29,0% 21,8% 5,7% 50,4% 49,6% 1,3%

http://www.val.se