Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Norrlungånger

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrlungånger 1035 28,7% 29,2% 17,3% 24,8% 7,7% 50,1% 49,9% 3,6%  
Summa 1035 28,7% 29,2% 17,3% 24,8% 7,7% 50,1% 49,9% 3,6%

http://www.val.se