Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Sund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sund 1824 13,5% 30,5% 25,4% 30,5% 5,4% 49,8% 50,2% 1,4%  
Summa 1824 13,5% 30,5% 25,4% 30,5% 5,4% 49,8% 50,2% 1,4%

http://www.val.se