Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Översjäla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Översjäla 1558 11,4% 37,2% 21,8% 29,6% 5,3% 49,2% 50,8% 1,0%  
Summa 1558 11,4% 37,2% 21,8% 29,6% 5,3% 49,2% 50,8% 1,0%

http://www.val.se