Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Mo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mo 972 16,2% 31,5% 26,1% 26,2% 6,2% 50,7% 49,3% 0,9%  
Summa 972 16,2% 31,5% 26,1% 26,2% 6,2% 50,7% 49,3% 0,9%

http://www.val.se