Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Husum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Husum 844 14,6% 25,8% 25,6% 34,0% 5,2% 51,9% 48,1% 5,6%  
Summa 844 14,6% 25,8% 25,6% 34,0% 5,2% 51,9% 48,1% 5,6%

http://www.val.se