Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Ålder och kön - Björna N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björna N 593 12,0% 22,8% 29,7% 35,6% 4,9% 52,4% 47,6% 4,0%  
Summa 593 12,0% 22,8% 29,7% 35,6% 4,9% 52,4% 47,6% 4,0%

http://www.val.se