Val till kommunfullmäktige i Krokom - Ålder och kön - Nälden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nälden 1265 16,7% 32,3% 27,1% 24,0% 6,1% 51,9% 48,1% 3,7%  
Summa 1265 16,7% 32,3% 27,1% 24,0% 6,1% 51,9% 48,1% 3,7%

http://www.val.se