Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Strömsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömsund 1199 22,9% 25,0% 21,3% 30,9% 7,3% 47,0% 53,0% 10,0%  
Summa 1199 22,9% 25,0% 21,3% 30,9% 7,3% 47,0% 53,0% 10,0%

http://www.val.se