Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Västra Bredgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Bredgård 1421 12,2% 24,8% 26,7% 36,4% 3,8% 52,9% 47,1% 3,6%  
Summa 1421 12,2% 24,8% 26,7% 36,4% 3,8% 52,9% 47,1% 3,6%

http://www.val.se