Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Näsviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näsviken 678 14,9% 28,2% 30,1% 26,8% 6,8% 53,4% 46,6% 2,9%  
Summa 678 14,9% 28,2% 30,1% 26,8% 6,8% 53,4% 46,6% 2,9%

http://www.val.se