Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Hammerdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammerdal 1511 16,1% 23,7% 26,1% 34,1% 5,6% 52,5% 47,5% 4,5%  
Summa 1511 16,1% 23,7% 26,1% 34,1% 5,6% 52,5% 47,5% 4,5%

http://www.val.se