Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Ede

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ede 474 13,5% 27,4% 27,8% 31,2% 4,4% 54,4% 45,6% 3,6%  
Summa 474 13,5% 27,4% 27,8% 31,2% 4,4% 54,4% 45,6% 3,6%

http://www.val.se