Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Backe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backe 716 11,7% 20,5% 25,8% 41,9% 4,3% 52,4% 47,6% 1,5%  
Summa 716 11,7% 20,5% 25,8% 41,9% 4,3% 52,4% 47,6% 1,5%

http://www.val.se