Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Rossön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rossön 448 9,8% 20,5% 29,2% 40,4% 4,7% 54,0% 46,0% 5,1%  
Summa 448 9,8% 20,5% 29,2% 40,4% 4,7% 54,0% 46,0% 5,1%

http://www.val.se