Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Hoting

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hoting 722 13,3% 17,0% 30,2% 39,5% 5,0% 49,7% 50,3% 2,9%  
Summa 722 13,3% 17,0% 30,2% 39,5% 5,0% 49,7% 50,3% 2,9%

http://www.val.se