Val till kommunfullmäktige i Strömsund - Ålder och kön - Kyrktåsjö-Norråker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrktåsjö-Norråker 581 9,3% 18,4% 26,7% 45,6% 4,8% 55,1% 44,9% 5,0%  
Summa 581 9,3% 18,4% 26,7% 45,6% 4,8% 55,1% 44,9% 5,0%

http://www.val.se