Val till kommunfullmäktige i Åre - Ålder och kön - Åre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åre 2028 28,1% 42,9% 18,7% 10,3% 5,3% 52,1% 47,9% 3,6%  
Summa 2028 28,1% 42,9% 18,7% 10,3% 5,3% 52,1% 47,9% 3,6%

http://www.val.se