Val till kommunfullmäktige i Åre - Ålder och kön - Mattmar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mattmar 444 12,8% 26,1% 30,4% 30,6% 5,6% 52,7% 47,3% 2,9%  
Summa 444 12,8% 26,1% 30,4% 30,6% 5,6% 52,7% 47,3% 2,9%

http://www.val.se